Diction
Ring på +45 2227 7016
Åben til kl. 17.00

CSR

CSR i Diction

Diction ønsker at tage aktivt og langsigtet ansvar for, hvordan vi påvirker arbejdsmiljøet samt miljøet i det hele taget. Vi vil gennem vores CSR-initiativer sikre, at vores virksomhed samt serviceydelser bidrager til at skabe et bæredygtigt samfund.

Hos Diction mener vi, at det er vigtigt at tage hensyn til vores sociale ansvar over for egne medarbejdere og ligeledes når vi arbejder med kunder, leverandører og relevante interessenter. Vores CSR-politik er også et udtryk for et ønske om at udvikle nye og mere bæredygtige serviceydelser.

Det grundlæggende for Dictions CSR-politik er, at vi, som virksomhed, overholder alle gældende regler og har taget en række ekstra initiativer for at skabe fokus på bæredygtighed, samt være en af frontløberne ved at få implementeret bæredygtighed i virksomheden.


UN Global Compact

Som et af flere initiativer har Diction bl.a. tilsluttet sig UN Global Compact Program. Vi har forpligtet os til at arbejde for at sikre udbredelsen af de 10 generelle principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø samt anti-korruption. FN’s Global Compact danner fundamentet for vores arbejde med CSR. 


Globalt

På trods af at Diction er en ung virksomhed i vækst, ønsker vi at sikre bæredygtig virksomhedsdrift med hensyntagen til mennesker og miljø ved alle aktiviteter i værdikæden. Med et øget fokus på vores samfundsansvar har Diction bevirket til en række initiativer til forskellige projekter, foreninger og fonde. 

Miljøhensyn

Diction har forpligtiget sig til regelmæssigt at udvikle og vedligeholde deres arbejdsprocesser og systemer til håndtering og forebyggelse af særlige miljøforhold. For på den måde at reducere miljøpåvirkningen både internt i virksomheden og blandt vores interessenter i form af samarbejdspartnere og leverandører. Diction arbejder løbende med at forebygge og reducere miljøpåvirkninger forårsaget af produktion, brug og bortskaffelse af materialer.


Energi og vand

I Diction stræber vi efter at mindske vores energiforbrug så meget som muligt. Vi har internt i virksomheden sikret, at væsentlige energikilder mindskes ved dagligdagens kontorarbejde. Dette inkluderer elforbrug i form at lys, radiatorer og digitale enheder.


Genanvendelse

Diction er en del af et kontorfælleskab, hvortil der er udarbejdet nogle miljøpolitikker. Vi vil bestræbe os altid på at reducere mængden af affald og har desuden implementeret et flaskesystem, således mindsker vi miljøpåvirkningen mest muligt.


Indkøb

Diction har iværksat en bæredygtig indkøbs-politik, som følger EU’s anbefalede myndighedskrav.

Diction køber kontorartikler og tjenesteydelser fra leverandører, som drives efter miljøpolitikker. Ydermere tilskynder vi vores samarbejdspartnere til at forpligtige sig til at reducere miljøpåvirkningen. Diction har fokus på risikoen for ulovlig skovhug og papirkvaliteten i forhold til CO2-udslip ved anvendelsen af papir. Siden 2014 har Diction bestræbt sig på at være en papirløs virksomhed og derfor går al vores kommunikation både internt og med vores kunder og samarbejdspartnere gennem enten mail, telefon eller andre elektroniske kommunikationsformer. I visse tilfælde er vi nødsaget til at gøre brug af papir, hvilket dog bliver holdt på et minimum.


Medarbejdere

Diction er bekendte med og følger de danske arbejdsmiljøregler om uddannelse af medarbejdere i sundhed og sikkerhed. Diction sikrer, at medarbejderne har ordentlige arbejdsvilkår, og at de får relevant information og støtte for at sikre, at alle ansatte følger deres miljømæssige ansvar. Desuden respekterer vi vores medarbejdere som individer, og vi ønsker en så stor en diversitet i medarbejderskaren som muligt, da vi mener, det giver os en forretningsmæssig styrke. Vi har skabt en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og arbejdsglæde er i fokus. Diction ønsker, at medarbejderne udvikler sig både fagligt og socialt. Derfor afholder vi jævnligt sociale arrangementer både i og uden for arbejdstiden. Dette bevirker at medarbejderne trives samt oplever god balance i deres liv som helhed.


Informationssikkerhed

I Diction ønsker vi, at vores kunder og samarbejdspartnere føler sig sikre ved at benytte Diction til deres oversættelsesopgaver.

Mange af de tekster, vi arbejder med, er tekster, som endnu ikke er blevet offentliggjort eller taget i brug. Derfor har vi taget alle de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, som skal kontrollere fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden for på den måde at kunne opnå komplet fortrolighed af dine tekster.

Alle vores oversættere er bundet af en fortroligheds- og hemmeligholdelsesaftale. På den måde holder vi os strengt til de etiske regler i vores branche, og vi håndterer altid oversættelserne fortroligt. Desuden anvender vi i Diction en serviceudbyder til e-mailkonti, som er certificeret med Transport Layer Security (TLS)- og Secure Sockets Layer (SSL)-kryptering.

Dette betyder, at indkommende data, som Diction modtager via mails, krypteres på højeste niveau til serveren i deres højtsikrede datacenter. Ved afsendelse fra Diction mail konti krypteres de via SMTP, når den modtagende server understøtter dette. Desuden har de understøttet certificeringerne med Perfect Forward Secrecy (PFS), som sikre, at vores informationer, mails, kontakter og lign. ikke kan dekrypteres.

Ydermere har Diction indgået et samarbejde med Memsource, som beskæftiger sig med moderne oversættelsesteknologi. Vi benytter deres Cloud-baserede oversættelsesplatform med funktioner som oversættelseshukommelse, terminologibaser og kvalitetssikring til at sikre vores sikkerhedsledelsessystem, så vores data forbliver fortrolige. Memsource er ISO-certificeret til at overholde informationssikkerheden med ISO27001, hvortil der opnås kontrol over alle procedurer der vedrører IT-sikkerhed. Ved samarbejdet med Memsource sikrer Diction, at sikkerhedsniveauet fastholdes højt, hvortil vores kunder kan føle sig trygge ved den digitale forvaltning.  

UN Global Compact

Diction har tilsluttet sig UN Global Compact, hvilke indebærer en forpligtigelse til at arbejde målrettet for at sikre udbredelsen af 10 generelle principper, som er baseret på internationale konventioner inden for menneskerettigheder, miljø, arbejdsforhold og antikorruption.

Diction har implementeret disse initiativer i den daglige drift. De årlige mål, som Diction målsætter sig, bliver sammen med en handlingsplan rapporteret årligt til FN.

De 10 principper, som Diction følger er:

Menneskerettigheder
• Vi støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
• Vi sikrer, at virksomheden ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder
• Vi opretholder foreningsfriheden og effektivt anerkender retten til kollektiv forhandling.
• Vi støtter udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
• Vi støtter effektiv afskaffelse af børnearbejde, og
• Vi afskaffer diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø
• Vi støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
• Vi tager initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
• Vi opfordrer til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption
• Vi støtter op om alle de initiativer som mindsker chancen for korruption, afpresning og bestikkelse. Vi modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Klagemuligheder

Hos Diction ønsker vi hele tiden at forbedre vores service. Derfor har vi implementeret en række simple måder hvorpå kunder kan klage over serviceydelser fra Diction.

For at holde processerne så effektive som muligt er vores klageproces så simpel som mulig. Diction ønsker, at klagemuligheden er let tilgængelige med en overskuelig procedure, hvortil kunden har en konstruktiv behandling. Selvom vi i Diction arbejder under fortrolighedsklausuler, ønsker vi, at klageanlæggelsen er tilstrækkelig åben for offentligheden. Ydermere er klageprocessen baseret på dialog og mægling med Diction og klageanlæggeren, hvorved vi stræber efter gensidige aftaleløsninger.

Ønskes der at anlægges en klage til Diction, sker dette gennem:
• Skriftlig henvendelse via post
• Henvendelse gennem maildialog
• Digitale anmeldelsesplatforme, fx Trustpilot

Vi tager imod alle klager og betragter al feedback som et værdifuldt bidrag til vores arbejde.

Betal med betalingskort eller MobilePay

Vi er det eneste oversættelsesbureau i Skandinavien, der tilbyder online betaling til private kunder.
Få et uforpligtende tilbud
Diction ApS
Gammeltorv 6, 3. sal
1457 København K
Danmark
+45 2227 7016
CVR: 35636455